Välj en sida

Global, naturlig harmoni 

En vision och 108 teser 500 år efter Luther

Anna Rosengren

Read in English

 

Med glimten i ögat
Det är 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkväggen. Jag roade mig med att göra om dem till mer moderna teser, kopplade till omställning och inspirerat av GNH. Sedan roade jag mig ännu mer genom att, på förslag av en annan jordbo, lägga till några och få 108. Jag valde då att koppla resterande teser till det jag uppfattar som mänsklighetens i särklass största och djupaste behov just nu: visioner.  Se det som en öppning för dialog, med lite humor och glimt i ögat, snarare än som ett tungt uppspikat manifest. Den som, mot förmodan, orkar läsa alla, är varmt välkommen att föreslå justeringar av skilda slag. Läs mer.