Välj en sida

Perspektiv

Kyrkan och välbefinnande bortom tillväxt

En workshop om kyrkan och välbefinnande bortom tillväxt, som hölls vid hållbarhetsnätverket i Stockholm stift hösten 2019. Workshopen erbjöd inspiration och dialog om GNH och andra metoder som stärker helhetssyn på välbefinnande bortom tillväxt. Gross National Happiness (GNH), är ett mått på det kollektiva välbefinnandet i en nation. Bhutan använder GNH som modell för att mäta och upprätthålla välbefinnande i landet, med nio dimensioner som alla väger lika tungt. Modellen utmanar BNP och inspirerar många länder och sammanhang i världen, även i Sverige. Anna Rosengren, präst och omställare i Eds församling, berättade om sina erfarenheter av GNH internationellt och lokalt, och kopplade dem till kyrkan. Här kan du hämta en pdf med bilder från föreläsningen.